www.eme-ad.com    Начало За Нас Продукти Качество Партньори Контакти
Битови ключове
Наименование

Ключ единичен - сх.1
Ключ единичен девиаторен
Ключ единичен стълбищен


10А/250V
10А/250V
10А/250V
Кат. №

CM2100—00—00
CM2200—00—00
CM2300—00—00
Наименование

Ключ двоен - сх.5
Ключ двоен девиаторен


10А/250V
10А/250V
Кат. №

CM2400—00—00
CM2500—00—00
Наименование

Ключ водозащитен IP44 - единичен
Ключ водозащитен IP44 - девиаторен
Ключ водозащитен IP44- стълбищен


16А/250V
16А/250V
16А/250V
Кат. №

CM2600—00—00
CM2700—00—00
CM2800—00—00
Наименование

Ключ за външен монтаж - единичен
Ключ за външен монтаж - девиаторен
Ключ за външен монтаж - стълбищен


16А/250V
16А/250V
16А/250V
Кат. №

CM2900—00—00
CM3000—00—00
CM3110—00—00
Наименование

Ключ с електронен регулатор
за осветление


50/60Hz/250V
60-500W
Кат. №

CM3120—00—00
 
Наименование

Ключ карта


50/60Hz/250V
Кат. №

CM3130—00—00
Наименование

Рамка единична
 
Цвят

бяло
черно
Ral №

9003
9004
Кат. №

CM1101—01—01
CM1101—01—02
Наименование

Капаче голямо
 
Цвят

бяло
черно
Ral №

9003
9004
Кат. №

CM2101—01—01
CM2101—01—02
Наименование

Капаче малко
 
Цвят

бяло
черно
Ral №

9003
9004
Кат. №

CM2101—02—01
CM2101—02—02
Наименование

Модул ключ единичен
с голямо капаче
Модул ключ девиаторен
с голямо капаче
Модул ключ стълбищен
с голямо капаче
Цвят

бяло
черно
бяло
черно
бяло
черно
Ral №

9003
9004
9003
9004
9003
9004
Кат. №

CM2101—00—01
CM2101—00—02
CM2102—00—01
CM2102—00—02
CM2103—00—01
CM2103—00—02
Наименование

Модул ключ единичен
с малко капаче
Модул ключ девиаторен
с малко капаче
Цвят

бяло
черно
бяло
черно
Ral №

9003
9004
9003
9004
Кат. №

CM2104—00—01
CM2104—00—02
CM2105—00—01
CM2105—00—02
Наименование

Носач - единичен


Кат. №

CM1103—02—00
Наименование

Конзолна кутия - единична


Кат. №

CM6100—00—00
Битови контакти
Битови ключове и контакти
Разклонители
Щепсели, бутони и плафониери
Кабелни накрайници и конзолни кутии

Начало | За Нас | Продукти | Качество | Партньори | Контакти © 2016 ЕМЕ АД