www.eme-ad.com    Начало За Нас Продукти Качество Партньори Контакти
Фирма ЕМЕ АД- Смолян съхранява и развива опита и постиженията в областта на контактните и комутационни елементи за електротехническата промишленост, радиотехниката, електрониката и битовото машиностроене. Съобразените с изискванията на българския и международния пазар процеси на производство и изделията съпроводени с удостоверение за качество и съответствие на европейските норми за безопасна работа са причини ЕМЕ АД да е предпочитан партньор за български и чуждестранни фирми.
Информация за фирмата

Запознайте се с Нас, с нашата история, дейност, с целите ни за изпълнение и визия за развитие в областта на контактните и комутационни елементи за електротехническата промишленост, радиотехниката, електрониката и битовото машиностроене.
Повече:
Продукти и услуги
Технологична модернизация на ЕМЕ-АД
Политика по околната среда
Политика по качеството

Сертификат по качеството
ISO 9001
Сертификат по околната среда ISO 14001

Качество с чувство за отговорност

Разберете как Ние съвместяваме доброто качество с опазването на околната среда и спестяването на енергия.
Повече:
Партньори

Научете с кои фирми си сътрудничим и каква е нашата стратегия в деловите ни отношения с тях.
Повече:
Продукти и услуги

Вижте нашите продукти в сферата на електроинсталационните и електромеханични елементи и разберете повече за нашите услуги.
Повече:
ЕМЕ АД
4702 Смолян
ул.”Димитър Македонски” № 4
Телефон: 0301/ 64108, 64044
Факс: 0301/ 64125
E-mail: p_milev@mail.bg
www.eme-ad.com

Начало | За Нас | Продукти | Качество | Партньори | Контакти © 2016 ЕМЕ АД


www.eme-ad.de